Close

RD Tuchoměřice

Dům je postaven z tvárnic VAPIS s vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Vytápění je řešeno jako podlahové teplovodní, zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda.